Östergötland förväntas under nästa år ta emot 3 000 nyanlända flyktingar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

För länet innebär det en ökning av omkring 2 000 platser.

Siffror för hela landet kommer att presenteras av Migrationsverket på måndag.

I dag har Östergötland kapacitet att ta emot omkring 1 000 nyanlända personer. Nu gäller det att snabbt öka antalet platser i kommunerna. Kommunstyrelserna i Östergötland har informerats om den nya situationen och länsstyrelsen förhandlar för närvarande med östgötakommunerna.

- Än så länge har alla varit positiva, säger Pontus Karlbom på länsstyrelsen som hittills har besökt Mjölby och Motala.

Efter Karlboms kommunbesök ska frågan om utökade platser beredas och sen ska politikerna fatta beslut.

- Det vi förhandlar om är ju att utöka de avtal om bostäder som redan finns.

Även regionförbundet Östsam är en aktör när det gäller mottagandet av nyanlända.

- Vi arbetar nu med att samordna kommunernas och övriga aktörers arbete. Vi står inför en svår sits när det gäller bristen på bostäder, konstaterar Catherine Szabó, regional samordnare.

Den kraftiga ökningen av flyktingar beror på fler asylsökande från Syrien och Afghanistan. Ytterligare en anledning till det stora behovet av platser är den ökade anhöriginvandringen från Somalia som blivit möjlig genom ny DNA-teknik.

Ökningen av flyktingar har skapat oro i landets kommuner. Exakt hur många som väntas komma är förstås av betydelse men av ännu större betydelse är hur den demografiska sammansättningen och utbildningsnivån i gruppen invandrare ser ut.

Migrationsverket står för de första kostnaderna, etableringsprogram i två år samt en utvecklingsgaranti i ett år, men alla kostnader utöver detta får kommunerna stå för.

Regeringen lovade dessutom i sin budget 1,3 miljarder kronor under fyra år till kommuner med stor anhöriginvandring.

- Den situation som råder i dag ställer stora krav på berörda myndigheter och det är viktigt att vi tillsammans mobiliserar för att klara av uppdraget att ta hand om de nyanlända flyktingarna i vårt län, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Bostadsbristen är en av de största utmaningarna, menar hon.

Amina Farah, ordförande i somaliska kvinnoföreningen i Linköping håller med men även allmänt hårdare klimat i samhället påverkar mottagandet.

- Det är tuffare för de somalier som kommer nu än när jag själv kom för 23 år sedan, säger hon.

Får klara sig själva

Hon beskriver hur alla hon mötte då tog sig tid att hjälpa och förklara, inte minst olika myndigheter. I dag förväntas nyanlända klara sig själva i större utsträckning. Stödet kommer inte automatiskt, först ska man ansöka och sen kanske hjälpen kommer.

- Det är inte bara i Linköping och Sverige det har blivit tuffare. Så ser situationen ut för alla flyktingar i hela världen.

Norrköpings kommun har valt att teckna ett sifferlöst avtal med staten. De vill inte begränsa sitt mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande i ett visst antal platser, omfattningen på mottagandet ska i stället avgöras utifrån de behov som uppstår i omvärlden. Norrköpings kommun kan ta emot både nyanlända som flyttar till Norrköping på egen hand eller som anvisas via Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Linköpings kommun har tecknat ett avtal om 500 nyanlända som flyttar in på egen hand men kan också ta emot nyanlända som anvisas plats. Antalet anvisningsbara platser är inte specificerade i överenskommelsen.