- Det blir ett stort lyft för hela Stångådalssystemet, säger Håkan Lundberg, kommunekolog vid Linköpings kommun.

Han höll i trådarna vid det stormöte som lockade 60 deltagare till Kisa Folkets hus på tisdagskvällen. Här fanns representanter från näringsliv, fiskevårdsområden och kommuner samt markägare.

Från biosalongens mjuka fåtöljer kunde de följa ett bildspel som tog dem från Stångåns lilla källa väster om Ydrefors till utloppet i stora sjön Roxen norr om Linköping.

Stångån med sina biflöden går i huvudsak från många långa vattendrag i söder via sjöar som Krön, Juttern, Åsunden, Järnlunden, Rängensjöarna och Ärlången. På vägen från söder till norr passerar vattnet såväl förorenad mark, reningsverk och industrier som nationalparker och naturreservat. Med skiftande vattenkvalitet som följd.

Syftet med Stångåns vattenråd är att skapa ett lokalt samverkansorgan, säger Håkan Lundberg.

- Det har länge funnits en önskan om större delaktighet. Nu får vi ett forum för hela området där man vid samma bord kan få svar och respons på frågor.

- Det finns ett grundintresse på lokal nivå där många känner väldigt mycket för vatten.

Enligt handlingsplanen ska vattenrådet arbeta brett. Från vattenkvalitet till tillgänglighets- och rekreationsfrågor samt information och utbildning.

Det blivande vattenrådets styrelse konstituerar sig vid ett möte i maj.

Styrelsens 16 platser besätts av en representant vardera från Linköpings kommun, Kinda kommun, Vimmerby kommun, Tekniska verken, Kinda kanalbolaget, fiskeintresset, Växtkraft Kinda, skogskoncernen Södra, LRF, Svenska naturskyddsföreningen (SNF) och arbetsgruppen för Ärlångens utlopp samt två representanter för Kisadalens lokala vattenråd, arbetsgruppen för Stora sjöarna (se faktaruta) och Vimmerbydelen.