Carl-Oskar Bohlin är fyra på Moderaternas lista till EU-valet den 25 maj. Bakom garvade kollegor som Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner och Anna Maria Corazza Bildt. Sannolikt är det hans skeptiska inställning till EU som fått genomslag i partiet.

– Parlamentet lägger mer och mer tid, energi och resurser på att detaljreglera frågor som borde höra hemma på medlemsstatlig nivå, säger Carl-Oskar Bohlin.

I stället vill han se större krafttag för att få fler människor i arbete.

– Det är för lite fokus på jobben som är den viktigaste frågan i alla ekonomier, men kanske framför allt i den svenska i ett exportperspektiv. Sverige är beroende av väl fungerande samarbete för den internationella handeln och EU borde ha större fokus på att riva handelshinder.

Därför passade Carl-Oskar Bohlin besök på Finess Hygiene som hand i handske. Det Kisabaserade företagets produkter går huvudsakligen på export till länder inom EU.

Ambitionen är att varorna produceras miljövänligt och med schyssta arbetsvillkor. Något som konkurrenter i andra länder tar lättare på eller rentav struntar i, enligt vd Roger Didrick. Med lägre pris som följd.

Carl-Oskar Bohlin anser därför att EU:s uppgift är att regelverk harmoniserar länderna i emellan. Och framför allt att det ställs krav på en större öppenhet vid exempelvis upphandlingar.

– Brist på insyn leder till risk för korruption. Det är oerhört allvarligt. Dessutom är det beklagligt om Sverige binder ris för egen rygg och skapar sig en konkurrensnackdel genom att driva på för större öppenhet.

Frågan är hur han som EU-skeptiker kommer att se på det europeiska samarbetet om det inte blir några förbättringar under mandatperioden 2014–2019.

Är du då beredd att verka för att Sverige lämnar EU?

– Nej, det tror jag aldrig är rätt väg att gå. Om man tror att vägen framåt är att ställa sig vid sidan av ett samarbete, då tror jag man begår ett misstag.

– Då är det angelägnare att försöka vrida om fokus för EU. Den inriktning som råder nu är problematisk. Därför hamnar EU på efterkälken och allt fler människor känner en allt mindre tilltro till Europasamarbetet.