I sitt överklagande pekar Kinda kommun också på att ledningen kommer att gå genom områden "med höga naturvärden". Bland annat i obruten mark.

Kommunen hänvisar också till sin satsning på turism. En luftledning skulle därför påverka berörda områden "starkt negativt".

– Vi vill inte gå med på något som blir dåligt för medborgare.

Det var i mars som statliga Energimarknadsinspektionen beslutade att ge Eon nätkoncession för en luftledning mellan Kisa och Vimmerby.

Tillståndet omfattar byggande och användande av en 130 kilovoltsledning. Koncessionen gäller tills vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.

Kinda kommun anser i sitt överklagande att ledningen i stället ska grävas ner. Eon anser dock att en markkabel skulle bli avsevärt mycket dyrare.

Pia Tingvall igen:

– Varför blir det så stora kostnader och är det rimligt? Här behöver vi föra en närmare dialog med Eon.

Ett önskemål från kommunen är också att en markkabel så långt som möjligt följer befintlig infrastruktur.

Vad betyder det?

– Att den följer befintliga ledningsgator, Stångådalsbanan och riksväg 23/34 i samband med en naturlig förutsättning av 2+1-väg Kisa–Vimmerby.

Även en nedgrävd kabel skulle göra sår i naturen?

– Hur mycket som förstörs är svårt att säga.

Eons ambition med den stora kraftledningen är att garantera elförsörjning till Kisa från två håll.

Vid den stora skogsbranden vid Bröt och Årteryd sommaren 2008 bröts strömmen utan förvarning på den nuvarande ledningen mellan Kisa och Åtvidaberg.

Det slog hårt mot framför allt industrierna i Tolvmannadalen. Bland annat ledde driftstoppet vid pappersbruket till omfattande ekonomiska förluster.

– Vi är medvetna om det och det är väldigt viktigt att ledningen byggs för att säkerställa strömförsörjningen.

– Samtidigt måste vi få tycka och ha synpunkter, och inte bara acceptera vad som helst (läs luftledning). Vi är inte experter, men kreosotstolpar och breda ledningsgator låter inte optimalt, säger Pia Tingvall.

Kraftledningen blir nu ett ärende för mark- och miljödomstolen i Nacka.