Giftskandalen vid Ydrefors träförädling uppmärksammades av Corren i en serie artiklar 2006. Företaget använde på 1960– och 1970–talen preparatet Servarex för att skydda sågat virke.

Aanalyser efter provfiske visade på höga halter dioxin i Brosjön, vars vatten ligger i tre kommuner, Kinda, Ydre och Vimmerby.

Correns serie följdes upp av länsstyrelsen, vars studie visade på häpnadsväckande höga halter av dioxin.

I Ydre kommuns ansökan till Naturvårdsverket om bidrag till sanering beräknas kostnaderna till 7,9 miljoner kronor. Nu beviljar Naturvårdsverket 5,5 miljoner kronor till länsstyrelsen i Östergötland för att genomföra sanering.

Saneringen startar 2013 då de förorenade massorna på landområdet grävs upp och transporteras bort. Marken närmast strandlinjen ska senare muddras.