Det framgår av årets nationella Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården, som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting publicerat, för sjunde året i rad.

Inom nio av fjorton medicinska områden som jämförs, tillhör Östergötland den tredjedel av landstingen som har bäst resultat.

Diabetesvården i Östergötland har för andra året i rad högst kvalitet. Hög kvalitet i jämförelsen har också strokesjukvård och intensivvård. Cancersjukvård och rörelseorganens sjukdomar är vård som förbättrats jämfört med föregående år. Njursjukvård och kirurgisk behandling har försämrat sina positioner i jämförelsen.

Landstinget har samtidigt låga kostnader för sin vård. Dock ligger man inte lägst i landet i år, utan hamnar på tredje plats.