Förefattaren Jan Stocklassa är medveten om risken att han kan utpekas som den "hemliga källan" men förnekar det.

- Vi gav ut boken just nu eftersom vi förstod att "Uppdrag granskning" var på gång.

Jan Stocklassa var handelsråd vid den svenska ambassaden vid just den tid när försäljningen av nya Gripenplan marknadsfördes. Han hade insyn i det som hände i Tjeckien.

Artikelbild

Han har haft en dröm om att skriva en roman.

- Den bygger delvis på självupplevt material och mitt liv men jag har valt romanens form där man kan lägga till och dra ifrån.

- Boken skulle ha getts ut senare i maj men nu blev det tidigare, eftersom vi strax före jul förstod att "Uppdrag Granskning" höll på med det som boken handlade om, säger Jan Stocklassa.

Finns det ingen risk för att du på grund av uppgifterna i boken kan uppfattas Uppdrag gransknings hemliga källa?

- Ja det den risken kanske finns, men så är det inte. Jag är inte källan.

Vad tycker du om Gripenprojektet?

- Jag tycker mycket bra om Gripen, den är ett helt fantastiskt plan. Det är också fantastiskt att vi i Sverige klarat av att ta fram det.

Det är bara det att jobbet att sälja det var lite för stort för Sverige. När Saabs marknadsavdelning skall sälja planet är de inte tillräckligt engagerande. Den svenska staten är också svag.

Hade man kunnat lyckas i Tjeckien?

- Jag har aldrig hört talas om ett bättre tillfälle att sälja Gripen. Det var så nära att vi fick till en bra affär nu fick vi en dålig affär med redan tillverkade flygplan.

Vad föll Saab på?

Dåligt engagemang och antagligen stort engagemang från konkurrenterna

Vad skulle man ha gjort?

- Informerat mer och jobbat hårdare och utnyttjat det positiva namn som Sverige hade och även dragit nytta av svenska företag som fanns i Tjeckien. Fråga gärna Saab hur mycket folk de hade på plats när den avgörande omröstningen genomfördes! Hade Sverige någon militärattaché på plats?

Han säger att det ofta förekommit rykten om mutor och att historien om de parlamentsledamöter som säger att de utsatts för mutförsök är väl känd under hans tid i Prag.

Ändå säger han att han blev förbluffad och chockad över uppgifterna i Uppdrag Granskning om mutorna.

Tror du att det kan ligga något bakom korruptionspåstående i Uppdrag granskning och som även du även beskriver i din bok?

- Om jag uttalar mig rent principiellt så är ju BAE notoriskt kända för att ha varit inblandade i saker av det här slaget. Det är en korrupt bransch. Så jag skulle inte vara förvånad om det skulle ligga något bakom.

Kan Saab ha vetat om det?

- På den frågan måste man svara så att man inte kan skylla ifrån sig på att man inget vet. En part i ett samarbete måste förvissa sig om att arbetet sker efter de regler som gäller.

- Det är en ganska klassisk teknik att säga att man inte vet och aktivt inte vilja veta och så låter man någon annan sköta det.

- Om man äger något, som Saab gör, borde Saabs ägare och ledning försäkra sig om att korruptionsmetoder inte används i de affärer Saab är iblandade i. Om man inte gör det tycker jag man är ansvarig för det.