Rivningen blev lite fördröjd i starten eftersom man hittade oväntade pcb-mängder i det fogskum som användes vid senaste fönsterbytet. Men när demonteringsarbetet, som basen Kjell Jansson föredrar att kalla det, väl kom i gång har det gått enligt planerna. Nästan.

- Ungdomarna har demolerat och vandaliserat en del att det vi tänkt återanvända. Bland annat har fönster till ett värde av 1,8 miljoner kronor förstörts.

Nu återstår bara den allra sista, raserade halvan av den byggnad där aulan var inrymd att finfördela. Och den finfördelas i dag, torsdag. Allt övrigt byggmaterialet har tuggats ner i småbitar och källsorterats. Runt 6 000 ton återanvänds som fyllnadsmaterial på plats. Det fyller gamla källare och kulvertar bland annat.

Artikelbild

Kjell Jansson, demonteringsentreprenör med Berga skola som uppdrag, är besviken på den vandalisering som gjordes innan rivningsarbetet började.

- Den här återanvändningen på plats har besparat miljö och kringboende minst 200 lastbilslass som annars skulle körts härifrån, säger Kjell Jansson, ägare till Janssons Entreprenad som utför rivningen, förlåt, demonteringen.

Just nu ser det rätt rörigt ut innanför staketen med olika material i olika högar. Men om två veckor ska det som ska forslas bort vara bortforslat och resten ska vara utjämnat och fint i väntan på att HSB och Riksbyggen börjar bygga.