Cykling, säkerhet och komfort är några frågor som behandlas vid Transportforum i Linköping. Cykelsamordnare Hans Lindberg i Linköping anser att den unika satsningen på säkrare vintervägar för cyklister har gjort att fler använder hojen.

- Vi har 40 mil gång- och cykelvägar, varav cirka 10 mil har den här förhöjda standarden. Redan vid en centimeter snödjup sopas snön bort och snålsaltning sker. En bra väghållning är en av anledningarna till att omkring 70 procent av sommarcyklisterna fortsätter även på vintern. Antalet cyklister kan dock variera beroende på vinterklimatet, säger Hans Lindberg.

Dödsrisken minskar
Artikelbild

Vintercyklingen har ökat i Linköping. Bild: TORD OLSSON

Men det är inte bara en bättre vägstandard som gjort cykelstråken säkrare. I ett försök med cykelfartsgata på Hunnebergsgatan och Klostergatan som trafikeras av omkring 3 000 cyklister per dygn har risken att dödas i en cykelolycka minskat med upp till 35 procent, enligt en ny VTI-studie.

- Utvärderingen visar att de flesta trafikanter, gående, cyklister och bilister, är positiva till cykelfartsgata. Tyvärr avslutades försöket vid årsskiftet, eftersom Vägverket inte ger fortsatt dispens, säger Hans Lindberg.

Cykelfartsgata, som Linköping var först med i landet, innebär att motortrafiken måste anpassa sig efter cyklisterna. Högsta tillåtna hastighet är 20 kilometer i timmen. Beteendestudien visar att bilisterna har blivit mer hänsynsfulla, bland annat lämnar de cyklisterna företräde i högre utsträckning än tidigare.

Snabbare resor

- Hastigheten på Hunnebergsgatan har minskat till 25 kilometer i timmen och det får anses vara ett bra resultat. Jag hoppas att cykelfartsgata i en snar framtid kan få en rekommenderad hastighet på 20 kilometer i timmen, och att fler gator i city involveras i projektet.

I ett forskningsprojekt som finansierats av Vägverket har Maria Börjesson på konsultföretaget WSP intervjuat 800 cyklister i Stockholms innerstad. Resultatet visar att cyklisterna värderar åtgärder som ger bekvämare och snabbare resor oväntat högt.

- Man har tidigare trott att motion och miljö rankas högst. Men de flesta cyklister värderar tidsaspekten, att det går snabbare att cykla än att exempelvis åka buss, säger Maria Börjesson.

Ekonomiskt lönsamt

Studien visar att cyklisten är beredd att betala 159 kronor i timmen för att kunna cykla på bilväg, och 105 kronor i timmen för att färdas på separata cykelbanor. Generellt i landet ligger tidsvärdet på 70 kronor i timmen.

- Cykeln är en viktig del av trafiksystemet och mer pengar behöver satsas på snabbare, säkrare och bekvämare cykelstråk. Åtgärder för cykeltrafiken är mer samhällsekonomiskt lönsamma än man tidigare har trott, säger hon.

I Stockholm är genomsnittsresan på cykel 1 mil, i Linköping ligger på den 5 kilometer. Hans Lindberg har tidigare studerat framkomligheten för cykel, buss och bil i Linköping. Cykeln slår det mesta, framför allt resor i centrala Linköping.

- Det är bara en snabbare och billigare kollektivtrafik som kan konkurrera med cykeln, säger Maria Börjesson och Hans Lindberg.