- Jag vill ha upprättelse, jag är besviken på vad Byggnads har gjort, säger Henrik Gustafsson som drev HGS.

Han grundade företaget under våren 2006, ganska snart uppstod konflikt med Byggnads när han vägrade att teckna ett avtal om arbets- och lönevillkor.

Eftersom ingen av hans tre anställda var fackligt anslutna ville han inte förbinda sig vid att betala en granskningsavgift på cirka 4500 kronor per person och år.

Byggnads syfte med avgiften var att kunna kontrollera byggarbetarnas löner. HGS hade vid tidpunkten högre löner än branschens genomsnitt i Linköping.

22 juni 2006 inledde Byggnads en blockad mot företaget och avrådde alla från att samarbeta med HGS. Företaget som bland annat skulle uppföra nya villor och renovera vindar fick stora problem.

- Det gick inte att anlita hantverkare, alla visste om blockaden, säger Henrik Gustafsson.

HGS stämde Byggnads i arbetsdomstolen, men parallellt avgjordes ett annat mål i Europadomstolen gällande granskningsavgifter. Där slogs det fast att Byggnads inte ska använda granskningsavgifter om de inte bättre kan redovisa hur pengarna används.

Domen kom i februari 2007 och i april samma år lyftes granskningsavgifterna ut ur det centrala avtalet, men Byggnads blockad mot HGS hävdes inte.

Henrik Gustafsson menar att den fortsatta blockaden var olaglig.

Den hävdes först när HGS skrev på det nya avtalet i juni 2007.

Då hade företagets ekonomiska situation förvärrats så pass att det kort därefter begärdes i konkurs.

Konkursförvaltaren har konstaterat att konkursen orsakades av blockaden. Nu går alltså Henrik Gustafsson vidare i ärendet och begär att Byggnads ska betala cirka en miljon kronor i skadestånd.

Summan är till största del beräkningar av uteblivna intäkter till följd av blockaden.

- Jag anser att Byggnads måste ta ansvar för sina handlingar, ett företag ska inte behöva gå i konkurs på grund av en olaglig blockad.

Henrik Gustafsson får fortsatt juridisk hjälp från Centrum för rättvisa, en ideell oberoende organisation som driver rättsfall. Chefsjurist Clarence Crafoord är hård i sin kritik mot Byggnads.

- Att slå sönder ett företag med en olaglig blockad är väldigt grovt.

Byggnads har tidigare hävdat att granskningsavgifterna som sådana inte har underkänts, utan bara själva redovisningen av dem.

Hans Tilly, ordförande för Byggnads öppnar inte för någon snabb lösning.

- Jag har lite svårt att se varför man kommer med den här stämningen och att man skulle kunna nå någon framgång med den. Men det är ju en bedömning som advokaterna har gjort.

Vad tror du resultatet blir?

- Att vi vinner.

Clarence Crafoord är optimistisk på sin kant.

- Europadomstolen dom om granskningsavgifterna är en stark faktor till Henrik Gustafssons fördel.