- Vi har MBL-informerat och bjuder inom några veckor in branschföreträdare för att diskutera frågan där vi undersöker om det finns ett intresse och om principen är bra och om vi därmed kan gå vidare, säger utbildningsdirektör ­Thomas Brandin.

Han jobbar på stadshusets kommunledningskontor med ett övergripande chefsansvar för kommunens för-, grund- och gymnasieskolor på uppdrag av politikerna i barn- och ungdomsnämnden samt bildningsnämnden.

Nisse från Manpower tar alltså över?

- Det kanske man kan ­säga men jag tänker i första hand på bemanningsföretag som Lärarförmedlarna som redan arbetar i andra större städer som Stockholm.

Vilken konsekvens får det här för vikarierna?

- Att de på sikt får låta sig anställas av bemannings­företag eftersom vår avsikt är att inte behålla den centrala vikariepool vi har i dag.

Hur många visstids­anställda rör det sig om?

- Total vet jag inte men varje dag rör det sig om mellan 70 och 100 vikarier som täcker upp vid olika typer av frånvaro, säger Thomas Brandin.

Men inte alla 4 900 anställda inom kommunens för-, grund- och gymnasieskolor berörs.

- I första hand gäller idén för- och grundskolor eftersom gymnasieskolan är lite speciell.

Är det politiskt förankrat?

- Nej, får vi godkänt sker en upphandling med kvalitetskrav. Men systemet sätts inte i verket förrän höst­terminen 2010.

Är idén resultatet av nedskärningar i barnomsorg och utbildning?

- Nej vi hade ändå väckt idén eftersom vi måste vara innovativa med nya förslag.

Sparar kommunen pengar om idén blir verklighet?

- Kanske blir det billigare på sikt, men det är inte huvudskälet. Om vi låter ­någon annan sköta vikarieverksamheten får vi större möjligheter att ­koncentrera oss på kvalitetsarbetet i skolan.

Thomas Brandin kan också tänka sig ett samarbete med Norrköpings kommun för att skapa en större arbetsmarknad för de bemanningsföretag som ser erbjudandet som en entrébiljett till en lokal arbetsmarknad.

Åke Nilsson är ord­förande i Lärarnas riksförbund och kritisk mot förslaget som han anser strider mot lagen om anställningsskydd:

- De som har jobbat en viss tid hos en arbetsgivare ska få fast anställning om de blir inlasade. Men vikarierna får ingen fast anställning med det här förslaget och så var inte lagen tänkt. Självklart måste en stor arbetsgivare som kommunen leva upp till lagstiftarens intention.