Det var i fredags morgon som en kvinna från Västerbotten föll så illa att hon dog i trappan mellan perrong två och tre. I dagarna obduceras kvinnan och obduktionsrapporten väntas bli klar först efter julhelgen.

Polisen har varit på plats på Resecentrum och tittat på trapporna som av många tidningsläsare anses mycket hala. Under helgen har flera personer ringt till Corren och uttryckt att det varit en tidsfråga innan något sådant här skulle ske.

Corren.se har ställt frågan om trapporna bör byggas om eller inte. Av drygt 800 har 91 procent svarat ja.

- Jag ska nog inte säga något om trapporna i dagsläget men svaren på er fråga får tala sitt språk. Och har du själv varit där har du säkert en egen uppfattning, säger Claes Solid, kriminalinspektör i Linköping.

- Vi avvaktar obduktionsrapporten och ser vad dödsorsaken är. Det finns olika tänkbara teorier om vad som har hänt. Antingen att kvinnan har fått någon sjukdomskänning, snubblat eller så har hon halkat. Det kan ju också vara en kombination säger Claes Solid.

Från kommunens sida väntar man på att de ansvariga ska träda fram.

- Det som inträffat är oerhört tragiskt och från kommunens sida kommer vi inte släppa frågan förrän någon ansvarig träder fram. En människa har fått sätta livet till och det kan man bara inte släppa. Har Jernhusen, fastighetsägaren, anlitat underentreprenörer som ansvarar för halkbekämpning och så vidare måste ansvarsförhållandena redas ut. Här finns det en ansvarig som måste ta sitt ansvar, det är A och O för mig, allt annat vore osmakligt, säger kommunalrådet Muharrem Demirok.

Han säger sig vara övertygad om att det är fastighetsägaren, Jernhusen, som har ansvaret.

Men hos Jernhusen svarar man att det inte finns någon gråzon.

- Det är alltid Banverket som ansvarar för landets perronger och vägen till och från dem. Det är beklagligt det som hänt. Vi kände inte till att olyckan var så allvarlig förrän vi läste tidningen, säger Cecilia Granath, informationsansvarig på Jernhusen.

Slutligen får Corren tag på en förvaltare på Banverket.

- Banverket har inte ett eget ansvar för trapporna. Kommunen har det också och de har det största ekonomiska ansvaret, säger Göran Andersson.

Men vem har säkerhetsansvaret, ansvar för allmänhetens trygghet på och vid perrongerna?

- Ja, det är vi som har det. Banverket ansvarar för snöröjningen och halkbekämpningen.

- Men jag kan inte uttala mig om det då får du prata med banförvaltaren.

Så fortsätter Correns rundringning. Alla berörda hänvisar till varandra. Ingen pratar om att en julfirare fått sätta livet till på en allmän plats. Slutligen ringer Banverkets presstalesman, Henrik Berger, upp.

- Det är oerhört beklagligt det som inträffat. Det har inletts en polisutredning och med respekt för alla inblandade vill vi avvakta innan man pekar ut någon. Men om merparten av resenärerna känner sig otrygga i trapporna måste vi självklart ta tag i halk­problematiken, säger han.