Det är tidningen Sveriges Natur som listat de tio klimatvärsta kraftvärmeverken i Sverige. Tack vare koldioxidskatten eldas de flesta fjärrvärmeverk i dag med biobränslen. Men fortfarande finns anläggningar som använder fossila bränslen som kol.

Fjärrvärmen i Fortumägda Värtaverket i Stockholm, som släpper ut allra mest, framställs till hälften av kol. Kraftbolaget planerar att få ner kolanvändningen till 25 procent 2015 och sedan fortsätta att fasa ut det fossila bränslet.

De flesta anläggningarna på svarta listan planerar att komma bort från de fossila bränslena. Exempelvis har Igelstaverket i Södertälje nyligen installerat en biobränslepanna som halverar koldioxidutsläppen.

Men i Uppsala räknar Vattenfall med att få bort de klimatskadliga utsläppen först omkring 2030. Både i Uppsala och Västerås produceras fjärrvärmen genom eldning med torv som ger stora koldioxidutsläpp. Totalt orsakar torveldningen i landet utsläpp på cirka en miljon ton koldioxid om året.