- Det har varit en resa på 35 år för att få fram den här vägen som är så viktig för Linköping, invigningstalade Jan Owe-Larsson (m) som är ordförande i regionförbundet Östsam.

I oktober 2008 startade bygget. Totalkostnaden är cirka 45 miljoner kronor enligt projektledare Bengt Fridell på Vägverket.

- Då ingår fler kostnader som gång- och cykelportal, arkeologi, cirkulationsplats vid Stureforsinfarten och den särskilda trumma som ska leda salamandrarna under vägen, förklarar han.

Artikelbild

Med var sin sax klipper Carl-Eric Strömberg och Bo Eklöf det blågula bandet som öppnar 687:an vid Harvestad.

Den fridlysta vattensalamandern och ekarna längs vägsträckningen engagerade Fältbiologernas motstånd samt Naturskyddsföreningens kritik mot en rubbad miljö till fromma för bilismen.