På senare år har mobiltelefoner med filmkamera blivit mer eller mindre standard, vilket har gett ännu större möjligheter att lägga ut filmklipp på nätet.

För ett par år sedan gick Marcus Samuelsson, lektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, för första gången in på Youtube och sökte på ordet "lärare". Han fick upp runt 900 filmklipp, i dag är det uppe i över 2-700 träffar. I många fall filmar elever lärare i klassrummet.

- Antingen är det arga lärare som skäller och svär eller lärare som skämtar, kanske dansar eller sjunger.

Marcus Samuelsson ser att många inom skolvärlden vill lägga över ansvaret på provocerande och stökiga elever. Visst kan de medvetet ha iscensatt filmklipp, men tänk om eleverna faktiskt också belyser problem med lärare och skolan.

Marcus Samuelsson utgår från perspektivet att barn i dag, ända sedan förskolan, har blivit upplysta om sina rättigheter, barnkonventionen och vuxnas skyldigheter.

- När en lärare skäller, svär och provocerar kanske barnet tänker "vänta, det här ligger inte i linje med vad som väntas av skolan". Att filma och exponera detta är rimligt för mig.

Men elever kan väl även kränka lärare?

- Jag kan förstå att lärare uppfattar exponeringen som ett stort problem. Det växande barnet provocerar för att för att testa gränserna mot vuxenvärlden och punktera makten. Samtidigt måste man som vuxen anpassa sitt bemötande.

Marcus Samuelsson berättar att det brast för honom som lärare ibland.

Och om det hade lagts ut på Youtube?

- Det hade säkert känts väldigt förargligt. Samtidigt hade jag förhoppningsvis varit mottaglig för att de fångat något som jag till fullo inte lyckats med.

Marcus Samuelsson hoppas att filmklipp från de ganska slutna klassrummen kan belysa problem och skapa öppnare diskussioner mellan lärare, elever och föräldrar.

- Filmerna kan visa något som får skolan att utvecklas. Jag tycker inte att denna möjlighet ska uteslutas för eleverna.

I sin fortsatta forskning ska Marcus Samuelsson kontakta både elever och lärare från Youtube-klipp för att ta reda på mer om upprinnelsen till filmerna.

- Får se om det reviderar min bild.