Slår testet som utvärderas i vår väl ut, kan vi ha ett vaccin mot barndiabetes redan om två år.

Det vore en sensation som heter duga och skulle ge mängder av barn lindring av en kronisk och svår sjukdom som på många håll i världen skördar tiotusentals liv. På sikt är förhoppningen att kunna förebygga diabetessjukdom hos barn.

Johnny Ludvigsson är förhoppningsfull och har skäl att vara det.

En tidigare, mindre omfattande, vaccinationsstudie visade att vaccinet har en bromsande effekt på nyinsjuknade i diabetes. Studien som nu pågår är avgörande. Slår den lika väl ut är nästa steg ett färdigt vaccin.

Men Johnny Ludvigsson är också nervös och vågar inte riktigt tro på att genombrottet för att hitta ett vapen mot barndiabetes är inom nära räckhåll.

- Det är nästan för bra för att vara sant, säger han.

Tanken är att ge Diamyd i ett tidigt skede av sjukdomen så att barnen behåller en viss egen produktion av insulin. Det gör sjukdomen lättare att behandla och minskar risken för komplikationer.

Förhoppningen på sikt är att kraftigt minska sjukdomen barndiabetes genom att hitta barn som löper risk att få sjukdomen, och vaccinera dem innan den brutit ut.

Oavsett hur bra Diamyd är, kan dock vaccinet förmodligen aldrig helt förhindra sjukdomen.

Barnen måste nämligen själva ha antikroppar mot det speciella enzym (se fakta) som finns i vaccinet för att det egna immunförsvaret ska reagera på vaccinationen. Vart femte barn med diabetes har andra antikroppar.

Läs mer i fredagens Corren.