Men det handlar inte bara om sänka lite hipp som happ, enligt Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

- Det viktigaste är att folk uppfattar att det finns logik bakom förändringen och de nya hastigheterna.

Hastighetsplanen som presenterades vid det senaste nämndmötet är ett tjänstemannaförslag och ingen politiker har ännu varit inne och petat i det.

Artikelbild

- Nu vill vi ta del av vad allmänheten tycker och jag hoppas att det inte bara är folk som tycker illa om sänkningar på vissa ställen som hör av sig.

Det finns få saker som retar upp medborgarna mer än sådant de uppfattar som korkade trafikförslag. Men Muharrem Demirok hoppas att Linköpingsborna ska se logiken i att hastigheten är låg i områden där gående, cyklister och bilister samsas på samma plats.

Tanken bakom förslagen är också att högre hastigheter - som föreslås på vissa trafikleder - ska göra så att bilister väljer de vägarna i första hand.

- Man ska snabbt och smidigt kunna ta sig runt och då ska hastigheten vara anpassad efter det. Den som inte behöver åka genom stan ska ju heller inte behöva göra det.

En tanke med den nya hastighetsplanen är också att vägarna ska vara "självdefinierande". Vilket betyder att du som bilist ska känna vilken hastighet som är lämpligast. Hur en gata är utformad kommer därmed att betyda lika mycket för bilistens känsla för farten som den hastighet som står på skylten.

- Sedan är det faktiskt så att de allra flesta gator och vägar även i fortsättning kommer att ha samma hastighet som tidigare.