Lokalavdelningen till Unga KRIS, som finns till för före detta kriminella, har funnits i Linköping ett år, men det var först idag som man fick en lokal att vistas i.

Under invigningen fanns medlemmar från hela länet på plats tillsammans med landshövdingen Elisabeth Nilsson, politiker och andra intresserade.

Landshövdingen utnämndes också till hedersstödsmedlem till Unga KRIS Linköping innan banden klipptes.