En stor majoritet av bönderna som odlade energigrödan jatropha gav upp efter bara några år.

Den första skörden av jatropha kommer inte förrän efter tre år och så länge hade odlarna inte marginaler att vänta. Den här studien är gjord av klimatforskare Madelene Oswald som forskar vid det klimatpolitiska forskningscentret CSPR på Linköpings universitet. I studien om energigrödan ingår drygt hundratalet bönder som satsade på jatropha år 2005.

Indiska staten hade satt upp ambitiösa klimatmål och satsat stora pengar. Men det gick ändå inget vidare. Efter bara några år hade 85 procent av bönderna slutat med energigrödan. Av de resterande 15 procenten hade en tredjedel övergivit odlingen och bara två tredjedelar skötte den fortfarande.

- Bönderna hade inte fått klart för sig att det dröjde tre år innan den första skörden gick att ta, säger Madelen Oswald.

Trots att studien var lite blir slutsatsen att den här sortens satsningar måste föregås av bra planering och information. Eventuella stödåtgärder måste också finnas som uppföljning.