Arrangemanget kommer att dra till sig internationell uppmärksamhet, räknar kommunen med.

Om fem veckor fattar kommunstyrelsens politiker beslut om vilket område det blir.

Bo- och samhällsbyggnadsmässan bygger på idén om att skapa en ny stad i staden, ett område som visar hur framtidens städer kan planeras och byggas.

Politiker och tjänstemän vill att projektet drar uppmärksamhet till Linköping på samma sätt som exempelvis Bomässan i Malmö.

Konkurrens mellan fem

Valet av plats står nu mellan stadsdelarna Skäggetorp, Ryd, Berga, Universitetsområdet, eller Djurgården (gamla övningsområdet granne med Garnisonen).

- Vi ska inte bara bygga en ny stadsdel, vi ska visa hur man kan bygga upp ett helt nytt modernt samhälle, säger projektledare Jonas Sjölin.

Mässans uppdrag blir att ta sig an en social utmaning som framtidens städer kan ställas inför, och visa möjliga lösningar.

Linköpings kommun har valt att utgå från begreppet lärande, eftersom staden präglas av universitetet som driver forskning och företagande.

Universitetsområdet är med och tävlar för möjligheten att visa hur bostäder, fritid, utbildning och jobb kan byggas samman.

"Helt ny stadsdel"

Djurgården är aktuellt för att det där skulle handla om att bygga en helt ny stadsdel från grunden och det projektledare Jonas Sjölin kallar "stadsläkning"; att bygga ihop det bananformade Linköping till en mer sammanhängande stad.

Stadsdelarna Skäggetorp, Ryd och Berga är områden med många äldre lägenheter och stark segregation.

De är med och tävlar eftersom det vore en stark utmaning att visa hur ett miljonprogramsområde skulle kunna förändras och segregationen minskas - en fråga som världens alla större städer brottas med.

Jonas Sjölin och hans medarbetare för nu diskussioner med byggherrar i Linköping och söker intresserade arkitekter.

Klart är att LinköpingsBo 2016 måste bli ett arrangemang som sticker ut, enligt Sjölin.

Internationellt intresse?

- Det här måste bli internationellt intressant. Vi kanske måste ta hit internationellt prisade arkitekter eller berömda ljussättare.

Bomässan i Malmö fick det snurrade höghuset Turning Torso som sitt karaktäristiska riktmärke. LinköpingsBo 2016 vill också ha ett sådant.

- Det måste inte vara ett högt torn. Det kan vara en ny lösning på infrastruktur, eller ett helt nytt sätt för sophantering. Men det ska vara något som får folk att även tio år senare komma till området för att titta, säger Jonas Sjölin.

Den 21 november beslutar berörda politiker vilket område som blir plats för bomässan.