- Det blir ganska patetiskt när man löneförhandlar och framhäver arbetet man gjort - för max två hundra kronor i påslag. Man sitter och argumenterar för två extra pizzor i månaden, säger han.

Vi möter honom i hans arbetsrum som är välstädat, lugnt, han har en egen dator och eget skrivbord. I hyllan står hans pärmar. Han får tid att fokusera på sitt arbete, koncentrera sig, jobba klart. När han går hem har han känslan att han är färdig för dagen.

Han jobbar inte kvar i skolan.

Artikelbild

| ? Arbetsbördan växer och växer för lärare. Jag har inga problem med att jobba hårt och mycket, men jag vill ha betalt för det i så fall, säger Jonathan Josefsson, som tjänade 25 000 kronor i månaden när han klev av lärarjobbet.

Sedan augusti är Jonathan Josefsson doktorand vid Tema Barn på Linköpings universitet.

Jonathan ser sig fortfarande som lärare. Han trivs med yrket. För sju år sedan examinerades han. I början reflekterade han inte så mycket över att lönen var låg. Men med tiden upplevde han den alltmer orimlig.

Kombinationen av för lite betalt och ständigt ökande arbetsuppgifter gjorde att han hoppade av när doktorandtjänsten på Tema dök upp. Han var trött på att jobba 50-60 timmar i veckan för 25 000 kronor; arbetsplatsen i skolan var så stökig att rättning av prov, lektionsplanering och inläsning inte fungerade att göra på arbetstid.

Politikernas prat om att "duktiga pedagoger ska ha bra betalt" och "lärarnas status måste höjas" är tomt och tröttsamt, anser Jonathan. Det landar alltid i snack om långsiktighet, att det blir dyrt för kommunen och att andra också behöver mer.

Artikelbild

Lärare är kommunanställda. I sista änden bestämmer kommunpolitiker vilken lönefilosofi en kommun ska ha, konstaterar han.

- De får vad de betalar för. Om politikerna menar allvar med att läraryrket är viktigt så höjer de våra löner kraftigt nu. Annars måste de erkänna att de vill ha lågavlönade lärare och nöjer sig med sådan kvalitet på undervisningen, säger Jonathan.

Artikelbild

Låg lön och dåliga förutsättningar gör att färre vill bli lärare, konkurrensen om utbildningsplatserna sjunker och de som kommer in - och ut - håller lägre kvalitet, menar han.

Efter Correns artiklar gick debattvågorna höga på Corren.se och Ordet fritt. "Sluta gnäll, läraryrket är fantastiskt", menade vissa.

Jonathan Josefsson:

- Så kan man säga men sedan kliver verkligheten på. Vi lärare arbetar stenhårt för att göra ett professionellt jobb och så ser man andra med motsvarande utbildningslängd som tjänar tiotusen mer i månaden.

Jonathan har flera kurskamrater som lämnat läraryrket. Nu jobbar de i näringslivet, i transportsektorn, i fiskerinäringen, på hotell.

- Skolan har strukturella problem och korten måste läggas på bordet.

Läs mer om lärarnas villkor i dagens tidning.