Utspelet kom inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde på torsdagen.

M, KD, FP och C i nämnden tar därmed ställning för Tinnerbäcksförslaget framför det andra alternativet, att bygga vid Stångån och området vid Cloetta center.

Enligt allianspartierna i nämnden ska det nya badhuset inte bli något upplevelsecentrum, det vill säga ett badhus med ytterligare utbud än vad det är i dag. Det ska vara fokus på motion och träning

- Vi anser att delen äventyrsbad i förhållande till vanlig simning ska vara på samma nivå som i dagens simhall, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Johan Lundgren (C) i ett pressmeddelande.

Även övriga nämnder ska yttra sig över utredningen av Linköpings framtida badhus, som är tänkt att stå färdigt 2016.

Det slutgiltiga beslutet om det nya badhuset tas av kommunfullmäktige.