I somras beslutade barn- och ungdomsnämnden att införa en ny vägledning för fotografering på förskolor.

Endast förskolans personal ska fotografera barnen, i syfte att dokumentera verksamheten. Föräldrar som vill fotografera, till exempel under luciatåg, måste be om personalens tillstånd och följa anvisningar om hur fotograferandet ska ske.

Ska skydda barnen

När luciafirande nu ska hållas på förskolor runt om i kommunen kommer de nya bestämmelserna för första gången i ett skarpt läge.

Reglerna har införts för att skydda barn som har skyddad identitet (OBS: se info i faktaruta).

Bilder på dessa barn får inte okontrollerat hamna på Facebook eller publiceras på bloggar eller i andra sociala medier, har barn- och ungdomsnämnden beslutat.

Det blir upp till varje enhet att organisera hur fotograferandet får ske.

Ett sätt är att inrätta en foto­hörna. Så gör flera förskolor, bland andra förskolorna i Sturefors. Förskolechef Zoia Fabres informerade föräldrarna om vad som ska gälla redan i november.

Fotografens ansvar

- Föräldrarna är med på det. Ingen har ringt till mig med synpunkter och jag har inte hört att personalen fått ta emot några synpunkter heller, säger hon.

När Corren skrev om foto­förbudet då det infördes i somras sa kommunjurist Jenny Björkholm att den som tar en bild på någon annans barn, och publicerar den bilden, har ansvar för att skaffa ett samtycke från barnets föräldrar före publicering.