Miljögifterna finns i kvarteret Konduktören i Tannefors och boven i dramat är kemtvätten Martin Ängquist.

- Där kemtvätten låg finns koncentrerade föroreningar och det är dem vi fått bidrag för att sanera, säger Erik Bjäresten, kommunens projektledare.

Att kommunen skulle få ett bidrag på 26 miljoner kronor stod klart redan för ett år sen, men det formella beslutet från länsstyrelsen kom först i november. I en intervju i Corren i januari förra året trodde Erik Bjäresten att saneringen skulle kunna vara igång till hösten.

Artikelbild

Vad är det som fördröjt det hela?

- Alla delar i processen tar längre tid än man tror. Det är viktigt att det blir rätt från början. Eftersom grundvattennivån sänks när vi schaktar bort massorna måste vi ansöka om vattendom från Miljödomstolen i Växjö. Det gjorde vi i december och det kan ta ett halvår innan vi får svar.

Det diskuterades länge vilken saneringsmetod som var lämpligast. Att gräva bort den förorenade jorden eller använda sig av så kallad in situ-sanering (se faktaruta).

- Vi har till sist bestämt oss för att gräva. Det blir visserligen stökigt här under ett par tre månader, men det handlar om ett tättbebyggt område och den metoden gör det lättare att mäta och kontrollera att når önskar resultat. Man kommer att mäta cirka två år efter saneringen för att få bekräftat att allt gift är borta.

När börjar ni gräva?

- Innan vi har kontrakterat en entreprenör är vi nog framme i juni. Så någon gång under sommaren förhoppningsvis.