I dag är Roxtuna ett litet samhälle med ett trettiotal privatägda bostadshus, men i framtiden kan det bli annorlunda.

Sedan Roxtuna kriminalvårdsanstalt öppnade har kriminalvården hyrt fastigheten av det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter AB, som äger tomten på 284 426 kvadratmeter.

Nu när anstalten lägger ner har Specialfastigheter två valmöjligheter, antingen söka en ny hyresgäst eller att sälja området.

- Vi har inte hittat någon verksamhet som liknar den som har varit där hittills och därför talar mycket för att vi kommer att sälja. Men eftersom vi vill att våra ägare, de svenska skattebetalarna, ska få ut så mycket som möjligt så vill vi att området ska detaljplaneras innan vi säljer det, säger Torbjörn Blücher, fastighetschef på Specialfastigheter.

Därför har Specialfastigheter lämnat in en framställan till kommunen om att området bör detaljplaneras. Arbetsnamnet är Roxtuna trädgårdsstad och där föreslås en detaljplan för 129 friliggande hus, 14 parhus och en förskola.

- Vi anser att området har enorm potential, det kan bli Linköpings svar på Djursholm. Det ligger relativt nära staden men omges av vacker natur. Dessutom erbjuder Roxen både bad och båtliv. Vi tror att flera bolag skulle vilja bygga här och vi tror att många skulle vilja bo här, säger Torbjörn Blücher.

- Det är viktigt att poängtera att det här bara är ett förslag än så länge. Vi tog fram det för att använda som underlag i diskussioner med kommunen. Vi har inte fått något svar än, men vi hoppas att snart inleda en dialog.

Om förslaget blir verklighet skulle många tomter i det nya området få sjöutsikt, men inte sjötomt. Anledningen är att en fyrtio meter bred strandzon med badplats, småbåtshamn, bastu och café, enligt förslaget, ska garantera allmänhetens tillträde till Roxen.

Tanken är att Specialfastigheter ska vara med och utveckla området och sedan sälja det till ett byggbolag när det är dags att börja sälja till privatpersoner. Om allt går i lås kan en försäljning av området bli aktuell hösten 2009. Något som kan ge Specialfastigheter en ordentlig vinst.

- Svårt att säga hur mycket, men förhoppningsvis skulle det bli en del över även efter att vi har betalat av lånen som finns på fastigheten i dag, säger Torbjörn Blücher.

Karin Elfström, planarkitekt och ansvarig för övergripande planering vid Linköpings kommun, säger:

- Vi kan mycket väl vara intresserade av att utveckla det här området, men för att ta ställning till deras förslag behöver vi titta på det i ett helhetsperspektiv tillsammans med Ekängen. Det här är en fråga som kommer att tas upp för politisk behandling.