Bolaget sänkte dessutom hyrorna 2005 och nästa års frysta hyror motiverar han så här:

- 2010 räknar vi med högre driftskostnader och höjd fastighetsskatt som tas ut av lägre räntekostnader och en negativ inflationen ligger på minus 1,6 procent. Det är rimligt att denna ekonomiska verklighet kommer hyresgästerna till godo.

Har du inte samma vinstintresse som andra privata eller allmännyttiga hyresvärdar?

- Botrygg är som alla andra en del i marknadsekonomin där prispress ingår som en viktig del i systemet. Men den idén är det oftast ingen i branschen som använder sig av, anser Michael Cocozza.

Botryggs hyresnivå i Stockholm för en nyproducerad kvadratmeter bostadsyta i Hässelby ligger på 1 400 kronor och på Kungsholmen på 1 900 kronor.

Hyfsat låga hyror som har uppmärksammats i debatten av Hyresgästföreningen och dess ordförande Barbro Engman, som öser beröm över uppgörelsen:

- Det är märkligt att inte fler fastighetsägare agerar likadant. Trots att räntan är låg har vi fått fler krav på rejäla hyreshöjningar runt om i landet. Nu förutsätter jag att fler privata och allmännyttiga fastighetsägare gör som Botrygg.

Hur känns det att bli hyllad av motståndarsidan?

- Det är rätt trevligt att komma överens om en riktig hyresnivå med sin motpart, säger Michael Cocozza.

Varför kan du göra det som få andra hyresvärdar gör?

- Ta allmännyttan som exempel. Där väljer man av bekvämlighetsskäl Peab, NCC eller Skanska som totalentreprenör. Men vi pressar priserna och har köpt byggmaterial själva sedan 1990-talet via bra och upparbetade kanaler. Det tar tid men det går, förklarar Cocozza.