Det blev avstampet för en diskussion som nu blivit ett nätverk på Elsas hus i Linköping, där man snackar just bröst ur både ett samhälls- och vårdperspektiv.

Klicka på bilden ovan för att se inslaget.