Rödfärgningen finns utmed en längre sträcka i diket, som löper längs med Västra Kolonnvägen. Anders Jörneskog, kommunekolog och projektledare för Tinnerö eklandskap, har låtit miljökontoret granska ett prov från diket.

- Det kan röra sig om en järnutfällning från järnskrot som håller på att oxidera i marken intill är det besked jag fått. Men rostfärgningen är litet väl omfattande för att det ska vara en riktigt bra förklaring. Jag har aldrig sett något liknande, säger han.

Invid Västra Kolonnvägen ligger en höjd, som skapats av schaktmassor från byggnationer bland annat i Berga och vid Universitetssjukhuset.

- Det här var den största schakttippen i Linköping på sin tid. Vad som hamnade här var militärens ansvar men skedde i samarbete med kommunen och olika byggherrar. Vi har dock inga skäl att tro att det ska finnas miljöfarligt avfall i den.

Anders Jörneskog konstaterar att den slamliknande rostfärgningen i diket inte är akut giftig, eftersom växtligheten runt omkring den inte bränts sönder.

- Men för att vara seriös borde ett laboratorium analysera om det finns organiska föroreningar och tungmetaller här så att det går att utesluta att det inte rör sig om färgrester eller lösningsmedel av något slag, säger han.

Läs mer i torsdagens Corren.