I en uppsats, som publicerats på internet men som nu är borttagen, beskrevs 48-åringen bland annat som "en första klassens duperare". De två uppsatsförfattarna skrev också att den namngivne mannen "aldrig visat respekt för lagen".

Inte behörig

48-åringen vände sig först till Justitiekanslern med en anmälan men fick snart veta att JK inte är behörig åklagare eftersom uppsatsen inte har blivit framställd i tryckpress.

Enskilt åtal

48-åringen har nu valt att på egen hand gå vidare i saken genom att väcka enskilt åtal för grovt förtal mot de bägge studenterna. Mannen hävdar att uppsatsen innehåller osanna uppgifter som är ägnade att utsätta honom för andras missaktning. 48-åringen menar bland annat att påståendet om att han aldrig skulle ha visat respekt för lagen är en "absolut och grundlös osanning". Mannen påpekar att han ställdes inför rätta för första gången vid 28 års ålder.

48-åringen har även tidigare valt att väcka enskilt åtal för grovt förtal. Det åtalet, som rörde två anställda på Kriminalvården, ogillades dock av Norrköpings tingsrätt.