Young Global Leaders är en del av World Economic Forum och samlar unga ledare under 40 år som arbetar med globala näringslivsfrågor.

Birgitta Ohlsson säger till Corren att hon förstås är glad över medlemskapet och ser fram emot att få bygga nätverk med unga internationella makthavare. Hon tycker att det behövs fler liberala röster som står upp för frihandel och demokrati och tänker också ta tillfället att lyfta feministiska frågor.

- Västvärlden har världens bäst välutbildade hemmafruar, inte minst inom EU. Av dem som läser på universiteten är 60 procent kvinnor och de har ofta bättre betyg än männen men trots det når de sällan den absoluta makten. Det handlar inte bara om livsdrömmar som inte infrias utan också om ett resursslöseri, samhället går miste om en viktig kompetens. Sverige har ett försprång när det gäller jämställdhet men man behöver inte åka många mil härifrån för att inse att det är annorlunda. Tyskland har till exempel kvar sambeskattningen (av makars inkomst red anm).

Young Global Leaders finns med på World Economic Forums möten i Davos och har över 700 medlemmar världen över.