HGS kräver en miljon kronor i skadestånd av facket. Men Byggnads anser inte att några fel har begåtts och planerar inte att betala ut några pengar.

I juni 2006 inleddes blockaden som pågick i nästan ett år sedan HGS hade vägrat att teckna ett kollektivavtal med så kallade granskningsavgifter, det vill säga att 1,5 procent av de anställdas löner skulle gå till lönegranskning.

Mitt under blockaden, i februari 2007, fällde Europadomstolen systemet med granskningsavgifter.

- Enligt Europadomstolen gick det inte att se att pengarna gick till lönegranskning, säger Clarence Crafoord, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för HGS:s ägare Henrik Gustavsson.

Byggnads ordförande Hans Tilly hävdar dock att fackförbundet följde de avtal som fanns vid tiden för blockaden.

- Efter Europadomstolens dom, i avtalsrörelsen 2007, mönstrade vi på eget initiativ ut granskningsarvodena ur kollektivavtalen. Vi kunde inte göra det innan vi suttit och förhandlat med arbetsgivarna om reglerna i kollektivavtalet.

HSG kunde till följd av blockaden inte anlita målare och annan personal som krävdes för att genomföra ett antal uppdrag och tvingades till slut slänga in handduken och ansöka om konkurs.

Ägaren begär nu en miljon kronor i skadestånd från Byggnads, pengar som dels ska täcka den ekonomiska skada som han har lidit på grund av blockaden, och dels kompensera för den kränkning som han drabbats av.

Om Byggnads inte accepterar begäran om skadestånd före den 6 juli kommer fackförbundet att stämmas vid Stockholms tingsrätt.

- Bollen ligger hos Byggnads. De har slagit sönder det här företaget med krav som var olagliga. Antingen kompenserar de ägaren eller skriver ett svarsmål och lämnar in det till domstol, säger Clarence Crafoord.

Men enligt Hans Tilly planerar inte Byggnads att betala skadestånd till SHG:s ägare.

- Vi anser naturligtvis att vi inte ska betala något skadestånd för det här. Vi följde de regler som fanns i kollektivavtalen.