Hennes budskap är att regeringen måste lösa problemet med att kommuner och staten har ett delat ansvar för den personliga assistansen.

-Det fungerar illa med 291 huvudmän. Vi ser bland annat att ansvaret blir otydligt gentemot brukarna, att rättigheterna inte är samma över hela landet, att rättssäkerheten hotas och att administrationen blir mycket dyrare än den behöver vara, säger Linnéa Darell.

Linnéa Darell ingick i den parlamentariska LSS-kommittén som redan 2008 föreslog att staten skulle ta över hela ansvaret för den personliga assistansen. Sommaren 2011 kom även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Försäkringskassan överens om att Försäkringskassan bör överta hela ansvaret.

- När en parlamentarisk utredning, kommunerna och Försäkringskassan är överens om att en reform bör ske så bör reformen bli av. Det är dags för regeringen att ta behoven på allvar, säger Linnéa Darell.

Båda Sveriges kommuner och landsting och försäkringskassan hävdar ett statligt huvudansvar ger vinster både för dem som behöver assistans och skattebetalarna samtidigt som rättsäkerheten ökar och kostnaderna för administrationen minskar. Dessutom förbättras möjligheterna till enhetlig styrning och likformig tillämpning.