Under några år har Linköpingsföretaget Edeva utvecklat farthindret Actibump som automatiskt sjunker ner som en fallucka och skapar en grop i backen när fortkörare passerar över.

Sedan tre år tillbaka har det första och enda farthindret funnits på Rydsvägen, i höjd med McDonald´s vid Vallarondellen.

Nu har det kommit en beställning på fyra enheter till tullstationen på den svenska sidan av Öresundsbron. Det gäller vägbanorna där bommarna går upp automatiskt för trafikanter med transpondrar. I övriga körfält måste man stanna till och betala vid bommarna.

David Eskilsson, vd i det två man starka Linköpingsföretaget, är mycket nöjd.

– Jättestort, det är en bra affär i sig. Men det stora är att vi har en väldigt bra referenskund. Det är ett kvitto för oss att komma vidare på marknaden.

Edeva har jobbat upp en hel del kundkontakter, bland annat svenska kommuner och en del städer i Europa.

Det väcktes en hel del känslor när farthindret installerades i Ryd. Flera var bland annat rädda för att bilen skulle förstöras och att det innebär en fara för motorcyklister.

– Efter tre år med blandad trafik i Ryd och har vi inte fått in några tillbud eller klagomål.

I maj ska installationen vid Öresundsbron vara klar. Samtidigt väntas Linköpings kommun sätta upp ett nytt Actibump.

I ett samarbetsprojektet är det tänkt att Linköping, Uppsala och ytterligare en kommun ska montera likadana hinder för test och analyser. VTI och Edeva ingår också i arbetet.

I Linköping väntas farthindret installeras i den olycksdrabbade korsningen vid Konsumladan i T1, gång- och cykelöverfarten på Ålerydsvägen i höjd med Rävkullen, eller i korsningen Vistvägen-Älgvägen.

Enligt Ulf Johansson Lorin, avdelningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, vill kommunen vara med och utveckla fler hastighetsdämpande åtgärder.

– Vi är jättenöjda med, farthindret fungerar jättebra för att få ner hastigheten.

Men han vet inte om det kommer att leda till någon stor utökning på längre sikt.

– Det låter jag vara osagt. Nackdelen är att de är lite dyra .

Standardvarianten i Ryd, med ett hinder i varje körriktning, kostar från en halvmiljon och uppåt. Samtidigt kanske priset kan sjunka om fler kunder hoppar på och produktionen växer, resonerar Ulf Johansson Lorin.