Någon information från rektorn Khaled Moufis, som Skatteverket anklagar för att under lång tid systematiskt undanhållit stora belopp från beskattning, har inte föräldrarna fått, säger kvinnan.

Inte heller de lärare och äldre elever som Corren möter utanför skolan har fått någon information om situationen. De skakar på huvudena när vi ställer frågan om vilken information de fått inför skolstarten.

– Vi vet inget, säger alla.

Artikelbild

Skatteverket har sänkt kraven mot både Dar Al Uloum-skolan och rektorn med drygt två miljoner kronor. Fortfarande är dock nära tre miljoner kronor säkrade i väntan på att Skatteverket ska utreda skolans och rektorns ekonomi. Det har förvaltningsrätten beslutat. Sänkningen av kraven har lett till att kommunen strax innan jul kunde betala ut en del av ersättningen till skolan.

– Alla vi lärare har fått den lön vi ska ha, säger en lärare som öppnar skolans dörr när Corren knackar på.

Är du oroligt för skolans framtid?

– Nej, inte alls, allt är som vanligt här. Alla barn och lärare är på plats efter lovet. Vi arbetar på.

Två andra, ur skolans personal som Corren pratar med, säger att man under måndagen kommer att fokusera på att barnen mår bra.

– Det är vår uppgift att se till att barnen känner sig trygga. Jag tror inte det är något problem eftersom barnen är trygga redan från början, säger en kvinna och en kollega tillägger:

– Idag är nog läget status quo, sen får vi se vad som händer senare i veckan.

Enligt personalen har de själva inte haft någon kontakt med rektorn under jullovet. På frågan om var man kan nå honom hänvisar de till stiftelsens juridiska ombud Bo Lindholm. Han har under måndagen haft kontakt med rektorn. Bo Lindholm uppger att rektor inte vill prata med massmedia.

Trots att Skatteverket har sänkt de ekonomiska kraven håller man fast vid att rektorn under en lång tid systematiskt har undanhållit stora belopp från beskattning. Skatteverket tror heller inte på att rektorn

som gjort uttag från stiftelsen i Stockholm, ungefär samtidigt som rektorn gjort privata kortköp, skulle ha gått till skolmat så som rektorn påstår.

Myndighetens revisorer påpekar också, efter att ha granskat bokföringen, att stiftelsen då och då haft ett kassaunderskott. Något som ”indikerar allvarliga brister i bokföringen och uppkommer bara om pengar har mottagits kontant utan att bokföras eller om bokföringen skett av betalningar som aldrig gjorts.

Fotnot. Status quo betyder läget ofärändrat.