Linköpings kommun har gjort undersökningar på den gamla sågverksplatsen i fjol och i år. Resultatet visar att det finns dioxiner, en sorts gifter, i marken där det gamla sågverket hade sin brädgård, spånhög och såghus.

Bestorps sågverk la ner verksamheten 1958, och på 70-talet byggdes bostäder, skola och servicehem där brädgården fanns.

Där ligger gifterna på ett sådant djup att läget bedöms som ofarligt. Dioxiner tas dessutom inte upp av frukt, bär och grönsaker.

Men kommunen vill nu ta reda på om platsen för den gamla spånhögen är säker. Och man vet att såghusområdet behöver saneras. Där bör barn och hundar inte vistas.

Kommunen kommer sannolikt att söka bidrag hos Naturvårdsverket för att fortsätta undersöka och sanera. Man kommer även att gå ut med information till boende i området och kalla till ett informationsmöte.