LINKÖPING

Limmet lastat på långtradaren läckte plötsligt ut på Industrigatan i Linköping. Räddningstjänsten larmades vid 10.30-tiden i går till platsen mellan Bergsrondellen och Vallarondellen.

Lasten hade börjat läcka vid Bergsrondellen. Ett par hundra meter framåt, efter korsningen med Grenadjärgatan vid Barhäll, hade långtradaren stannat.

Artikelbild

| Ett ton lim läckte ut på Industrigatan.

Då hade det, enligt räddningsledaren på plats, runnit ut omkring ett ton trälim från fordonet.

Räddningstjänsten kontaktade miljökontoret för besked om hur platsen kunde saneras. Limmet visade sig vara vattenbaserat och det kunde spolas bort. Ingen fara för miljön hade uppstått, meddelade räddningstjänsten.