Barngrupperna på förskolorna har de senaste åren ökat i storlek medan antalet pedagoger per grupp minskat. Det här får regeringen att se över nya lösningar för att bibehålla kvalitén i förskolan.

Tanken med hundprojektet är att låta hundar bistå den befintliga personalen i arbetet, så att förskollärarna kan ägna mer tid åt den pedagogiska verksamheten.
Linköpings kommun är pilotkommun för försöket.

Liknande försök har med framgång testats i både Frankrike och Belgien. Förskolan Utelek är först ut i Sverige, men Linköpings kommun planerar redan för ytterligare åtta hundassisterade förskolor.