LINKÖPING

- Det säger sig självt att detta är en orättvis fördelning av jordens resurser som inte är hållbar på längre sikt, säger Katarina Axelsson, projektledare på Stockholm Environment Institute.

Vissa länder förbrukar mindre, Bangladesh förbrukar 0,6 globala hektar/person medan vi i Sverige förbrukar 5,88. Förenade Arabemiraten ligger i topp och förbrukar 10,7 globala hektar/person.

- Det är ett väldigt spann mellan fattiga och rika. Det kommer att krävas stora investeringar i exempelvis teknikutveckling och marknadsstyrsystem för att komma tillrätta med obalansen. Samt näringsliv och konsumenter som tar större ansvar för sin miljöpåverkan.

Måndagen 7 maj kommer Katarina Axelsson att delta i ett samtal på Linköpings stadsbibliotek tillsammans med klimatforskare och lokala politiker. Där presenteras en rapport hon gjort på beställning av den gröna tankesmedjan Cogito.

Rapporten berättar om fyra kommuners (Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö) totala miljöpåverkan. Den traditionella utsläppsredovisningen utgår vanligen från de utsläpp som genereras nationellt, inom landets gränser.

- Men med ett konsumtionsbaserat perspektiv studerar man den miljöpåverkan som uppstår som ett resultat av vår totala konsumtion av varor och tjänster. Till exempel tar man hänsyn till frakt och produktionsförhållanden i det land varan har tillverkats.

Kommunerna har en viktig roll att spela i arbetet för en hållbar utveckling, anser hon.

- En stor del av vår konsumtion sker på lokal nivå, som till exempel boende och transporter. Många kommuner har i dag ett ambitiöst miljöarbete, och det är viktigt att hitta verktyg för att sprida de goda koncepten. Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt varje gång.