Strömavbrottet ledde till att Universitetssjukhuset två gånger på förmiddagen drabbades av så kallade driftstopp. Vid sex tillfällen på förmiddagen blev det mörklagt. Landstinget organiserade därför ett välbesökt krismöte för läkare och chefer på sjukhuset.

Docent Lars-Gunnar Arnesson, som också är chef för den regionala sjukvårdsledningen, höll i mötet.

– Det finns fortfarande en viss instabilitet och vi har en neddragen verksamhet till klockan 15.

Artikelbild

| Krismöte på US efter strömavbrottet.

Beskedet innebär att medicinska prio 1-patienter skickas till Motala lasarett medan ortopedpatienter får åka till Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Landstinget har också infört så kallat stabsläge på länets tre sjukhus, vilket innebär att en ledning blivit utsedd på respektive sjukhus.

Samtidigt hade Universitetssjukhuset vid lunchtid ännu inte fullödig elkraft för verksamheten.

– Den här reservkraften räcker inte till allt, säger Lars-Gunnar Arnesson.

Artikelbild

Först vid 15-tiden beräknas krafttillströmningen till sjukhuset vara helt återställd.