Marknadsföringen får andra sköta. Det här beslutade kommunstyrelsen i Linköping på tisdagen.

Företrädare för Kinda kanal har länge tyckt att ägarna satsar för lite pengar. Ägarna är landstinget, Linköpings och Kinda kommuner och AB Göta kanal. Istället för att öka de årliga anslagen väljer ägarna att ta bort uppgifter från bolaget. Samtidigt delar man ut extra pengar för att bolaget ska hinna ifatt med eftersatt underhåll under åren 2013–2017. Totalt räknar delägarna med att pytsa in 4,1 miljoner kronor per år under perioden, varav 1,2 är för att komma ifatt.

En följd av detta förändrade uppdrag blir också att AB Göta kanal ger bort sin ägarandel till de övriga delägarna. AB Göta kanal har endast ägt ungefär 5 procent och har aldrig bidragit med pengar.

– Bolaget Kinda kanal kan inte ha ansvar för besöksnäring och turism, det är bättre att man lägger det på kommunerna. Nu får bolaget ett tydligt uppdrag att ta hand om kanalen som kulturarv, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M).

Den ändrade inriktningen för kanalbolaget där "utveckla och marknadsföra" inte längre ingår har diskuterats sen i somras och det fick också Lasse Lööw att lämna jobbet som vd för Kinda kanal. Vem som blir ny vd är ännu inte offentligt.