Så fungerar Friendly Reader som är framtaget av forskare på Linköpings universitet.

Det konstaterar professor Arne Jönsson på Institutionen för datavetenskap som har lett projektet på uppdrag av statliga Post & telestyrelsen efter att ha vunnit deras idétävling.

Politikerna kallade projektet ”Digital delaktighet” och det finansierades av Post & telestyrelsen.

Artikelbild

Är projektet en demokratifråga?

– Inte direkt.

Programmet är enkelt att använda där texten kopieras in i ett fönster. Håller man musen över svåra ord föreslår programmet synonymer. Med samma mus kortas också texten steglöst till önskad längd från 100 procent och neråt.

Finns det inte en risk att man tappar förståelsen och går miste om innehållets kärna om man drar ner omfånget för mycket?

Artikelbild

– Absolut. En sammanfattning är alltid en sammanfattning. Men ner till 50 eller 60 procent av originaltexten vet vi att det fungerar trots att många meningar då plockas ut ur texten. Men vi gör ju alltså inte om texten utan kortar ner den.

När kommer programmet som översätter byråkratisk kanslisvenska till begripligt språk?

– Det är en annan uppgift som är betydligt mer komplicerad att genomföra eftersom vi då måste ta hänsyn till bland annat språkliga tolkningar och grammatiska regler, konstaterar Arne Jönsson som har uppgiften på sin dagordning.