Dioxin har upptäckts i marken där det tidigare varit såghusområde, spånhög och brädgård. På vissa platser, bland annat den plats som numera används för uppläggning av

båtar, har halterna visat sig vara höga.

Bestorps sågverk drevs 1903-1958 och från mitten av 1940-talet impregnerades virket mot blånad (trämögel) med hjälp av preparat som innehöll klorfenol. För fem år sen gjorde Länsstyrelsen undersökningar av marken. Under de senaste två åren har Linköpings kommun låtit utföra ytterligare undersökningar, vars resultat nu är klara.

- Sammanfattningsvis så visar det sig att det förekommer dioxiner i marken på det som tidigare varit såghusområde, spånhög och brädgård. Högst är halterna inom såghusområdet, som i dag används för uppläggning av båtar, säger Ulf Johansson Lorin, chef för avdelningen för stadsmiljö.

Brädgårdsområdet bebyggdes under 70-talet med bostäder, skola och servicehem. I samband med detta lades jordmassor över det området. De dioxiner som uppmätts finns en halvmeter under markytan.

- Vår undersökning visar att det inte behövs några åtgärder här. Vi har heller inte hittat några föroreningar nere vid badplatsen, glädjande nog, säger Ulf Johansson Lorin.

Ni skriver i ett pressmeddelande att dioxiner inte tas upp av frukt, bär och grönsaker. Hur vet ni det så säkert?

- Ja, hundraprocentigt säker kan man väl aldrig vara när det gäller miljörisker. Men vi har lyssnat på experterna, både våra egna och de vi samarbetar med på universitetet.

Ni rekommenderar att barn och hundar inte vistas i området kring de nuvarande båthuset.

- Nej, därför att barn och hundar kan få i sig de dioxiner som där finns i markplanet.

Informationsmötet hålls i Sätraskolans matsal med början klockan 18.00.

- Vi hoppas på stor uppslutning och vi kan kan göra ett gemensamt avstamp med Bestorpsborna inför det kommande saneringsarbetet.