Det hände under oktober månad. Linköpings invånarantal passerade det magiska 150 000-strecket.

– Sedan i våras har vi varit säkra på att det skulle hända under året. I somras stod det klart att det blir i oktober, säger Jimmy Lindahl, planeringssekreterare på kommunens avdelning för statistik.

Vad innebär det?

Artikelbild

– Att vi har en positiv utveckling. Det är givetvis också väldigt symboliskt att nå 150 000 invånare.

Enligt deras beräkningar ligger Linköping på en mycket stabil utvecklingskurva med cirka en procent per år. Det så kallade födelsenettot som man ställer mot antalet avlidna ligger på plus 500 nyfödda under året. Antalet inflyttade (minus utflyttade) blir 935 personer.

Vad har Linköpings universitet för betydelse för utvecklingen?

– Universitetet har haft mycket stor betydelse för Linköpings utveckling genom åren. Det märks inte minst eftersom invånarantalet minskar under sommaren. Men också för dragningskraften. Ericsson skulle inte satsa här om det inte vore för tekniska högskolan, säger Lindahl.

Hur står sig Linköping i framtiden?

– Den här utvecklingen på en procent verkar vara mycket tydlig.