Uppgifterna kommer från tjänstemän på Lejonfastigheter, som har fått i uppdrag av kommunens planeringsutskott att se över underlaget. Politikerna i styrelsen har informerats om läget.

- Det är rejält underdimensionerat och kommer att dra iväg. Det känns inte bra, säger vice styrelseordförande Ulf Lindh (S).

I den befintliga budgeten ryms till exempel inte mark för parkeringsplatser och tillfartsvägar. Inte heller har upprustningen av Tinnerbäcksbadet, den ökande avrinningen av dagvatten eller kulverten under badet tagits med i beräkningen. Faktorer som alla höjer prislappen.

Ulf Lindh menar att dessa utgifter inte kan ha kommit som en överraskning och därför borde ha funnits med från början.

- Definitivt, det kan man kräva. Det är vana människor som jobbar med det här och det kommer alltid till kringkostnader. Min bestämda uppfattning är att det här inte är ett bra beslutsunderlag, säger Ulf Lindh.

Någon ny kostnadskalkyl finns i dagsläget inte, men 600 miljoner kronor är ett minimum, enligt vice ordförande. Om slutsumman blir alltför hög kommer den nya simhallens kvalitet att bli lidande, menar Ulf Lindh.

Rutger Starwing (M), ordförande i Lejonfastigheter, bekräftar även han att den av fullmäktige klubbade budgeten inte är realistisk.

- Den siffran är för låg. Det har varit lite bråttom, säger han.

Ordföranden påpekar att det är tillägg och ändringar som kommer att kosta.

- Många börjar bygga och upptäcker att det är för dyrt, men man förlorar på att göra ändringar i efterhand. Vi gör dem innan vi sätter spaden i backen, säger Starwing.

Han anser inte att budgeten är spräckt bara för att totalkostnaden blir högre.

- När man käkar växer aptiten. Det kommer till massor av grejer som ingen har tänkt på, säger Rutger Starwing.

Niklas Hallkvist är projektledare på Sweco och arbetar med den nya simhallen på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen. Även han tar de nya uppgifterna med ro.

- Det är för tidigt att säga att simhallen har gått upp i pris eller att vi har tappat fotfästet. Det blir så här när man jobbar med så stora hus, säger Niklas Hallkvist.

Ytterligare en förklaring tror han är att simhallen har råkat bli drygt 1 500 kvad-ratmeter större i arkitektskissen än vad det egentligen var tänkt.

Tidigast i januari nästa år kan ett nytt ekonomiskt underlag presenteras. Den nya simhallen väntas stå färdig år 2016 eller 2017.