Idén bygger ursprungligen på ett medborgarförslag som kom in 2009. Johan Lundgren, ordförande i kultur och fritidsnämnden, är positiv till en flytt. Bland annat för att museet får ett bättre läge och att Gamla Linköping inte har något hus som är kopplat till den gamla militärverksamheten i stan.

Men när kommunen började samtala med länsstyrelsen blev det nej. Länsantikvarien slog fast att byggnaden är skyddad som kulturminne. Samtidigt välkomnades kommunen att lämna in en ansökan för att få ärendet prövat.

Ansökan lämnas inom kort, Johan Lundgren tycker det finns luckor i skyddet.

Artikelbild

| Garnisons museet. foto Pia Molin

- Det är inte tillräckligt starkt. Huset har till exempel redan flyttats en gång, och det hänvisas till väggmålningar som inte finns kvar längre.

Exakt var museet skulle placeras är inte spikat, det har pratats om en plats i närheten av minigolfbanorna.

Tina Karlsson, museichef i Gamla Linköping, är positiv till att berättelsen om Linköpings militära historia kommer till området. Men hon ser det inte som nödvändigt att själva byggnaden följer med. Det stora huset är inte självklart enkelt att placera på ett bra sätt.

- Men får vi det så får vi göra något bra av det.

En annan pusselbit som behöver komma på plats är finansieringen av flytten. Kommunen har nu bland annat lämnat in en ansökan om ett bidrag hos Westman-Werneska stiftelsen.

Henrik Lindberg