Bo Jacobsson som bor intill tycker att skarvarna har blivit för många och oroas att vattnet försämras och blir en hälsorisk.

För drygt tio år sedan flyttade Bo Jacobsson till ett hus med strandtomt strax norr om Rimforsa.

Till en början sågs ett fåtal skarvar, men under årens lopp har fyra småöar nära strandlinjen intagits av skarvarna.

Artikelbild

| Bo Jacobsson Skarv i Järnlunden

Dödar träd

Hur många de är vet han inte, men han har räknat till närmare 500 fågelbon på öarna. Fåglarnas skarpa avföring gör att träden sakta dör, flera gråspretiga stammar och grenar går att se. Bo Jacobsson understryker att han är fågelintresserad och egentligen inte har något emot skarven. Men nu tycker han att kolonin har blivit för stor.

Dels ser det tråkigt ut och vissa fågelarter som fisk-gjusen har försvunnit från området. På slutet har han blivit allt mer orolig för eventuella hälsorisker. Vattnet är periodvis grönt runt öarna och när vinden ligger på från ett visst håll samlas mycket fågelfjädrar vid strandkanten, berättar Bo.

Blev magsjuka

I förra veckan stängde badet i Hallstad ängar i Järnlunden på grund av otjänligt vatten. När Kinda kommun tog nya prover konstaterades att en grupp skarvar befann sig i närheten. Det oroar Bo Jacobsson, han och hans fru var magsjuka förra sommaren och en gäst i midsomras blev magsjuk efter att bland annat ha badat vid deras strandtomt. Bo Jacobsson vet inte om det kan kopplas till skarvarna, men han börjar ändå undra.

Vad vill du se för åtgärder?

- Jag vill att man ska minska antalet skarvar till en acceptabel nivå och kontinuerligt hålla koll på vattenkvalitén i sjösystemet.

Nya provtagningen från Hallstad ängar visade på bra vattenkvalité och badförbudet hävdes i måndags. Yngve Blomberg, förvaltningschef inom miljö i Kinda kommun, är försiktig med för långtgående slutsatser. Skarvarna behöver inte vara orsaken. - Det är troligt att den senaste tidens häftiga regn har spolat ut både fågel-avföring och annat i vattnet.

Anneli Hammarström, gruppchef på hälsoskydd i Linköpings kommun, säger generellt att många andra källor än avföring kan orsaka otjänligt vatten.

Hon känner inte till några tidigare fall där fågelavföring skulle ha orsakat omfattande hälsoproblem för människor.

Kommunen tar endast kontinuerliga vattenprover vid badplatserna i Viggeby och Hulta. Det skulle krävas betydligt fler fall av exempelvis magsjuka i området vid skarvöarna för att kommunen ska undersöka saken närmare.

Privatpersoner kan alltid bekosta egna vattenprover, understryker Anneli Hammarström.

"Gör varken till eller från"

Anders Jörneskog, kommunekolog i Linköping, konstaterar att Järnlunden har väldigt fint vatten.

- Skarvarna gör varken till eller från när det gäller sjöns vattenkvalité. Jag kanske inte skulle bada precis intill en skarvkoloni efter ett skyfall när spillning kan spolas ner i vattnet. Men då pratar jag tiotalet meter därifrån.

Det finns inga exakta siffror på hur stor skarvpopulationen är i Järnlunden, men enligt Anders Jörneskog har antalet skarvar planat ut på senare år och ligger nu på en acceptabel nivå.

Länsstyrelsen tillåter nästan bara skyddsjakt på den fridlysta fågeln när den påverkar yrkesfiske.

Men nu utreds det både i EU och Sverige om vanlig säsongsjakt ska tillåtas.

- Det är positivt om det tar bort skyddsjakten med äggprickning och skarven blir fredad under sin häckningstid, säger Anders Jörneskog.

Henrik Lindberg

013-28 02 39

henrik.lindberg@corren.se