Kommunens arbete med att undersöka och sanera marken efter Martin Ängquists tvätteri fortsätter. I somras ansökte Linköpings kommun om 800 000 kronor hos Länsstyrelsen för ytterligare undersökningar av området. Pengarna ska gå till provtagningar på Färgaregatan och de sex fastigheterna i kvarteret Komministern, på andra sidan gatan.

Länsstyrelsen har i sin tur sökt pengar hos Naturvårdsverket.

– Det fanns ingen möjlighet att få 800 000 kronor, men det blev 500 000 kronor, säger Magnus Kviele, handläggare på Länsstyrelsen.

Med hjälp av pengarna ska kommunen ta prover för att tydligare fastställa behovet av sanering i marken. Magnus Kviele tror att de har ganska bra koll på läget, proverna kan förhoppningsvis bekräfta deras uppfattning.

– Det finns inget som tyder på en stor förändring och att det har spridit sig i dagsläget.

Kommunen har även ansökt om ytterligare sju miljoner kronor för själva saneringsarbetet. Här väntar Länsstyrelsen fortfarande på besked från Naturvårdsverket.