Miljökontoret i Linköping har granskat menyerna hos 47 pizzerior i stan. Inspektörerna kontrollerade redligheten, det vill säga restaurangernas ärlighet mot kunderna.

De livsmedel som kontrollerades på pizzeriorna var skinka, oxfilé, fläskfilé, mozzarella, parmaskinka, krabba, festaost, gorgonzola, lövbiff, rödspätta och parmesanost.

Alla 47 pizzeriorna hade skinka på sina menyer. Men 14 av dem serverade annat kött än sådant som enligt lag får kallas skinka.

Artikelbild

Alla påstod sig också servera oxfilé. Fyra pizzerior hade inte oxfilé på pizzorna.

Parmaskinka stod på menyn hos 18 pizzerior men av dessa serverade åtta restauranger inte den skinka som ska kallas parma utan en annan skinkvariant.

Sju av de granskade restaurangerna hävdade att de serverar krabba. Men inte en enda hade äkta krabba när miljökontorets inspektörer kom på granskning.

Även gorgonzola fuskades det med. Av de 26 pizzerior som påstod sig servera gorgonzola hade sju någon annan mögelost på sina pizzor.

Artikelbild

Att ”krabba” var fel i samtliga fall beror enligt miljökontoret dels på att några av de granskade pizzeriorna medvetet kallade produkten för krabba trots vetskap om att det inte var sant, och att några trodde att det var krabba eftersom produkter märkta ”crabfish” (som är en sammanpressad fiskprodukt) låter som krabba.

I sin rapport från granskningsaktionen konstaterar miljökontoret att den felaktiga informationen till kunderna kan bero dels på okunskap hos den som gör inköp på pizzeriorna, dels på att det är lockande att köpa in en liknande produkt till ett billigare pris.

”Att sälja billigare kopior och inte använda rätt produkter är att vilseleda konsumenterna. Det är extra allvarligt i de fall originalprodukten har en skyddad ursprungsbeteckning” skriver miljökontoret i sin rapport.

Enligt livsmedelslagens femte paragraf är det förbjudet att visa vilseledande märkning för konsumenter och förbudet gäller även presentation på restaurangmenyer.

Ursprungsbeteckningar används inom EU för att skydda beteckningar på särskilda produkter för att klargöra om de är äkta eller inte. Exempel på produkter är parmaskinka, parmesanost, gorgonzola och fetaost.

Miljökontoret har undersökt de 47 livsmedelsanläggningar som är inskrivna i myndighetens register som ”pizzeria”. Anläggningar som är inskriva som ”restaurang” men också serverar pizza har inte granskats.