I dag kan Corren visa den första bilden på hur det stora växthuset ska se ut. Det kommer att bli 60 meter högt med 4 000 kvadratmeter odlingsbar yta. Bakom växthuset kommer det att finnas en kontorsbyggnad där Plantagon ska ha sitt huvudkontor. Där ska också finnas ett forskningscentrum för stadsodling och en visningshall för besökare.

– Arbetet med detaljplanen pågår på kommunen, och därefter ska vi komma in med en ansökan om bygglov, berättar Ove Pettersson, operativt ansvarig på Plantagon.

Innan bygget kan påbörjas måste man bygga tillfartsvägar och påla i marken som består av gammal sjöbotten.

Artikelbild

– Vi räknar med byggstart för växthuset i början av 2014, och att byggnaden står klar ett år senare, fortsätter Ove Pettersson.

Corren har tidigare berättat om stockholmsföretaget Plantagon som arbetar med att utveckla växthus på höjden. I många länder där storstäderna växer till enorma proportioner är man mycket intresserad av att utveckla miljövänliga, industriellt utformade odlingar i stadsmiljö. Det kan komma att bli en nödvändighet för att försörja storstädernas befolkning med mat i framtiden.

Plantagon har utvecklat växthuset tillsammans med det svenska teknikkonsultföretaget Sweco. Men växthuset i Linköping blir troligen det enda i Sverige.

– I Sverige behöver vi inte sådana här växthus. Anledningen till att vi trots det har valt att bygga prototypen i Sverige är att vi har hittat jättebra samarbetspartners i Linköping, berättar Ove Pettersson.

Artikelbild

Tekniska verken och Linköpings universitet är några av de samarbetspartners han syftar på. På universitetet finns ett stort kunnande inom industriell miljöteknik, och Tekniska Verken erbjuder möjlighet att knyta ihop växtodlingen med värme- och biogasproduktion på ett sätt som skapar stora miljövinster.

– Vi kommer att utnyttja överskottsvärme från värmeverket och använda en del av den koldioxid som skapas i biogasproduktionen, berättar Ove Pettersson.

Artikelbild

I växthuset kommer man att odla i pimpsten för att slippa transportera jord till anläggningen. Gödslingen kommer att ske i ett slutet sytem där näringsämnen som växterna inte tar upp kan återanvändas.

– Syftet är att bygga en pilotanläggning för att visa hur ett sådant här symbiotiskt system fungerar. Växthuset kommer att bli det första i sitt slag i världen, fortsätter han.

Plantagon satsar 200 miljoner kronor på projektet. Kommunen har inget ekonomiskt engagemang i växthusbygget.