- Man måste sätta hyra efter den standard som lägenheten har. Hyra sätts efter lägenhetens bruksvärde, och det är inte unikt för Stångåstaden. Så gör alla hyresvärdar, så fungerar branschen, säger Ulf Gustafsson.

Hyresgästföreningen förhandlade år 2001 med Stångåstaden om ett poängsättningssystem för värdering och hyressättning för lägenheter, och parterna är överens om att så här ska hyror höjas.

På vilket sätt tycker Hyresgästföreningen att det är positivt för hyresgästen?

- Tanken är att hyran så långt som möjligt ska motsvara lägenhetens bruksvärde och att lika lägenheter ska ha lika hyra. Utan ett system finns risken att två hyresgäster betalar olika mycket för lika bra lägenheter, säger Benny Andersson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Ulf Gustafsson säger samma sak: Renoveringar innebär en höjning av standarden, bruksvärdet höjs och då ska hyran höjas.

I Annas fall känner Ulf Gustafsson inte till detaljer.

Men ska en hyresgäst behöva betala för en skada som redan fanns, men som hon inte fick kännedom om före inflyttning?

- Hon betalar ju inte för skadan, man betalar för standardhöjningen som renoveringen ger.

Men hon har ju inte efterfrågat någon standardhöjning. Hon trodde att standarden i lägenheten var okej och hon accepterade våtrumsmattor.

- Men nu får hon ju en höjd standard. Och då blir det en hyreshöjning. Så måste det vara, för annars skulle vi ju ha olika hyror i lägenheterna beroende på varför en renovering och standardhöjning har gjorts där, säger Ulf Gustafsson.

En villaägare måste ta med i beräkningen att renoveringar oväntat kan krävas och kostar pengar. I den riktningen måste hyresgäster också tänka, menar Ulf Gustafsson.

- Förr eller senare kommer man till vägs ände med äldre fastigheter och måste göra stora renoveringar, säger han.

Så ni kan strunta i underhåll i kåkarna i 30-40 år och sedan hävda att stora renoveringar krävs, och tvinga på hyresgästerna extra hyreshöjning för det?

- Nej, så jobbar vi inte. Det är inte ekonomiskt. Kan man laga eller rätta till saker så gör vi det på löpande underhåll, säger Ulf Gustafsson.

Förvaltningschefen beskriver att han vet att systemet är svårt för många hyresgäster att förstå. Även förhandlare Benny Andersson på Hyresgästföreningen bekräftar att många hyresgäster vänder sig till organisationen med den här frågan.

- Om vi skulle visa ett bättre och ett sämre badrum för en hyresgäst så anser folk i allmänhet att det bättre badrummet har högre bruksvärde. Men det är klart att det blir en extra påtaglig kostnad för en hyresgäst som till exempel drabbats av en vattenskada. Det är ju inte hyresgästens fel, säger han.